Voetbalvereniging Hegelsom is van, voor en door leden. Onder de term leden behoren ook de vrijwilligers. Elke vrijwilliger is lid van de KNVB en daarmee tevens verzekerd.

Voetbal is een teamsport en binnen een teamsport is samenwerken een sleutel tot succes. Dat geldt niet alleen binnen het veld, maar ook daarbuiten. Vrijwilligers vormen de ruggengraat van VV Hegelsom. Dit omdat bijna alle voorkomende werkzaamheden door vrijwilligers verricht moeten worden. Elke bijdrage, in welke vorm dan ook, is een positieve impuls voor onze vereniging.

VV Hegelsom maakt onderscheid in twee groepen:

* Vrijwilligersfunctie: Een niet actief voetballend lid die wel een functie vervult(vrijblijvend).

* Vrijwilligerstaak: Een actief voetballend lid en daardoor een taak krijgt(niet vrijblijvend).

Bij de vrijwilligersfunctie is het doel om goed in beeld te hebben wie welke functie uitvoert binnen VV Hegelsom. Bij te dragen dat een vrijwilliger zich goed voelt in zijn functie en gewaardeerd wordt. Belangrijk hierin is dat de vrijwilliger weet bij wie hij/zij terecht kan mocht er bijvoorbeeld interesse zijn in een andere functie binnen de vereniging maar ook als er ontevredenheid ontstaat. Hierbij ondersteunen we de vrijwilliger en bieden mogelijk hulp. Ook dragen we zorg voor een goede balans zodat de vrijwilliger met veel plezier zijn functie kan uitvoeren.

De vrijwilligerstaak is een onderdeel van het lidmaatschap bij VV Hegelsom. Tot deze groep behoren de actief voetballende leden (bij jeugdleden geldt dit voor de ouders/verzorgers). Van deze leden wordt verwacht (niet vrijblijvend) dat hij/zij deelneemt aan een bepaalde taak. Deze taak/taken zullen door bestuur aan leiders doorgegeven worden. Leiders communiceren dit naar hun team en leden kunnen zich bij desbetreffende leider opgeven voor een taak. Het uitgangspunt is dat iedereen een taak op zich neemt en daarom is door bestuur besloten dat registratie plaats zal vinden. Degene die zich niet aanmeldt voor een vrijwilligerstaak zal worden ingepland. Dit om een eerlijke verdeling van de uit te voeren taken te waarborgen.

Het bestuur van VV Hegelsom is van mening dat het waardevol is om een goed, eenduidig en overzichtelijk vrijwilligersbeleid te gaan opzetten. Belangrijk hierin is om iedereen goed in beeld te hebben met hun bijbehorende taak/functie. Binnen het bestuur is Elma Wagemans het aanspreekpunt . Mocht u een vraag of opmerking hebben kunt u haar benaderen. Dat kan via mail vrijwilligerszaken@vvhegelsom.nl of telefonisch op nummer 06-15166562.