Bestuur VV Hegelsom

Informatie

Hoofdbestuur VV Hegelsom

Martijn Wismans

Voorzitter

06-46191594

Roel Beerkens

Penningmeester

06-51348258

Evelien Fleuren

Secretaris

06-52414672

Chris van Rens

Vice-voorzitter

077-3986116

Henny van Rens

Accommodatie (Gebouwen en Terreinen)

06-38032421

Roger Janssen

Wedstrijdsecretaris

06-27385217

Leo Everaerts

Technische zaken

077-3986328

Rob Huijs

Sponsoring / PR / Website

06-31783812

Elma Wagemans

Vrijwilligerszaken

Jeugdbestuur VV Hegelsom

Chris van Rens

Voorzitter jeugdbestuur

077-3986116

Janine Verbruggen

Wedstrijdsecretaris jeugd

Karin van Lin

Wedstrijdsecretaris jeugd

Piet Geurts

Activiteiten

077-3983650

Winnie Geurts

Activiteiten

077-8880650

Thijs Lenssen

Ledenadministrateur