Daar is ie dan! Na lang puzzelen is de teamindeling voor komend seizoen bekend. We zijn nog wel op zoek naar enkele versterkingen in de begeleiding maar daar zal de komende periode verder aan worden gewerkt. Namens de TC jeugd wensen wij iedereen een fijne zomervakantie!

TEAM Indeling 2020 / 2021