Sneller dan verwacht kunnen wij melden dat Hennie van Rens de taken als bestuurslid Accommodatie (Gebouwen en Terreinen) zal overnemen. Het bestuur is hier erg blij mee en weet zeker dat Hennie deze functie op kundige en toegewijde wijze zal invullen. Jos Janssen , die het beheer van de gebouwen tijdelijk waarnam, zal Hennie hierbij blijven ondersteunen. Hetzelfde geldt voor het dagelijkse beheer en onderhoud van de terreinen, dit blijft uiteraard door de terreinknechten o.l.v. Hay van Rens gedaan worden.