𝗞đ—ŧđ—ē 𝗱𝗮đ—ģ 𝗴𝗲𝘇𝗲𝗹𝗹đ—ļ𝗴 đ—ē𝗲𝗲𝗱đ—ŧ𝗲đ—ģ đ—ŧđ—Ŋ đ—ē𝗮𝗮đ—ģ𝗱𝗮𝗴 𝟮𝟴 𝘀𝗲đ—Ŋ𝘁𝗲đ—ēđ—¯đ—˛đ—ŋ đ—ŧđ—ē 𝟭𝟴:đŸ¯đŸŦ 𝘂𝘂đ—ŋ đ—¯đ—ļ𝗷 𝗩𝗩 𝗛𝗲𝗴𝗲𝗹𝘀đ—ŧđ—ē!

Word jij de nieuwe Lieke Martens? Of Frenkie de Jong? Of wil je gewoon lekker een balletje trappen? Voetballen is leuk! En dat mogen alle meisjes en jongens nu zelf een keertje proberen. Aanmelden voor de open training is eenvoudig. Stuur een Appje aan Jeugdleiders Robert of Joep via 06-10988842.
Voetballen is leuk voor jongens Ên meisjes! De tijd dat voetballen alleen een jongenssport was ligt ver achter ons. Het succes van de Oranje leeuwinnen draagt daaraan bij. Wat onze jongens en meisjes het leukste vinden aan voetbal? Uit onderzoek kwamen deze 15 meest genoemde redenen naar voren*:
1. Scoren
2. Tegen de bal trappen
3. Heel hard rennen
4. Kinderen uit de buurt spelen ook in mijn team
5. Schijnbewegingen maken
6. Nieuwe mensen ontmoeten
7. De bal schieten
8. Verdediging spelen
9. 100 doelpunten maken
10. Dansen in de kleedkamer
11. Het vieren van een doelpunt
12. Keepen, want dan mag ik de bal vasthouden
13. Samenwerken en overspelen
14. Nieuwe moves leren
15. Dat mijn vader/moeder mijn coach is
Spreekt een van deze redenen je aan of gewoon benieuwd hoe het jeugdvoetbal eruit ziet bij ons in Hegelsom? Kijk eens naarVV Hegelsom