Sinds de aankondiging van het kabinet, dat de Corona-richtlijnen zouden worden versoepeld voor met name kinderen / jeugd tot en met 18 jaar, zijn wij als voetbalvereniging in overleg met de gemeente Horst aan de Maas en overige sportverenigingen over de vraag op welke wijze wij het voetballen voor deze doelgroep weer mogelijk kunnen maken. Vanuit dit overleg zijn uniforme richtlijnen opgesteld, die als bindende leidraad zullen gelden voor alle buitensportverenigingen in de gemeente Horst aan de Maas. Binnen deze algemene richtlijnen bestaat ruimte voor invulling per sporttak en -vereniging.

Wij hebben, nadat we binnen onze begeleidingsgroep, spelers en ouders een oriënterend onderzoek hebben ingesteld of er voldoende draagvlak zou bestaan, inmiddels besloten om de trainingen voor onze jeugdvoetballers te gaan hervatten met ingang van maandag 4 mei a.s. Alle spelers en speelsters zullen, verdeeld over een viertal avonden (maandag t.e.m. donderdag), in ieder geval gedurende de maand mei, wekelijks één training kunnen volgen binnen de poorten van sportpark Wienus.

De trainingen worden ingepland volgens een vast rooster, dat als bijlage is bijgevoegd. Overigens hebben wij ervoor gekozen om ook de jeugd van 13 t.e.m. 18 jaar één training per week aan te bieden. Hierbij wijzen we er wel op, dat er door de toezichthouders streng zal worden gecontroleerd op de naleving van de geldende richtlijnen. Mocht blijken, dat de regels, op welke wijze dan ook, worden overtreden, dan zullen we verregaande maatregelen moeten treffen. Te denken valt aan het stopzetten van de trainingenreeks voor de jeugd van 13 t.e.m. 18 jaar.

Ouders, overige familieleden, vrienden en andere belangstellenden zijn niet welkom en dus niet toegestaan op het sportpark. Op de parkeerplaats wordt een zgn. “Kiss & Ride” zone ingericht met eenrichtingsverkeer. De kinderen / jeugdigen zullen bij de poort worden ontvangen en verder begeleid door een van de trainers. Het sportpark zal worden voorzien van looproutes, die strikt gevolgd moeten worden.

Uiteraard blijven de kantine en kleedlokalen gesloten gedurende de trainingen.

Voor alle overige richtlijnen en bepalingen verwijzen we naar het protocol, dat door ons speciaal is vervaardigd voor deze uitzonderlijke periode en dat ook hier is bijgevoegd.

We zijn erg blij, dat we onze voetbalkroost weer kunnen laten genieten van trainingen in georganiseerd verband binnen de poorten van ons sportpark. Het blijft wel van immens belang, dat iedereen (spelers, ouders, trainers e.d.) zich houdt aan de geldende richtlijnen, zodat we ons niet op een gegeven moment genoodzaakt zouden zien om de stekker uit dit experiment te trekken …….

We wensen iedereen heel veel trainingsplezier.

Trainingsschema jeugd vanaf 4 mei 2020

Protocol trainingen jeugdvoetbal mei 2020