Corona protocol

Corona-Protocol RKVV Hegelsom per Augustus 2020

Onderstaande maatregelen zijn opgesteld aan de hand van de richtlijnen van RIVM, KNVB en het NOC-NSF.
Onderstaand het protocol, dat geldend is voor de Senioren , Veteranen van RKVV Hegelsom.

Algemene regels

 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°)
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 10 dagen na het laatste contact.
 • Thuis 20 sec handen wassen voordat je naar de accommodatie komt.
 • Thuis naar het toilet gaan voordat je naar de accommodatie komt.
 • Als er getwijfeld wordt of een speler of trainer wel of geen ziekteverschijnselen vertoont, dan is de coco eindverantwoordelijk. Zij kan de betreffende persoon adviseren om de sportaccommodatie te verlaten.
 • Coco mag een speler/trainer zijn. Maak hierover per team afspraken wie dit gaat doen.
 • De Coco ontvangt de tegenstanders en legt ze het gebruik van de accommodatie uit.

Coco= coördinator Corona

Gebouw

 • In de kleedlokalen houdt men 1,5 mtr afstand. Indien mogelijk mag 1 team zich verdelen over 2 lokalen. Is dat niet mogelijk dan dient men op elkaar te wachten tot er weer ruimte is. Houdt dus rekening met een langere wachttijd.
 • Bij binnenkomst gebouw/ kleedlokaal direct je handen wassen met de aanwezige handgel. Dit geldt voor iedere bezoeker dus ook tegenstanders en scheidsrechters!
 • Per doucheruimte houden we ook 1,5 meter afstand. Houdt dus rekening met een langere wachttijd.
 • Na het douchen (na elk team zodat het schoon is voor de volgende gebruiker!) worden zoals gebruikelijk de gebruikte lokalen weer schoon gemaakt, dat wil zeggen: Schoonvegen (zand eruit, niet in de afvoergootjes vegen!), vloer in de doucheruimte schoon spoelen met een emmer water en eventueel droog trekken, let op dat er geen zand tussen zit!
 • Toilet: Na het gebruik dient alles dat aangeraakt is (bv klinken, wc-bril, doorspoelknop, kraan) met een desinfectiedoekje afgenomen te worden.
 • Alle materialen die je gebruikt hebt weer opbergen waar je deze gepakt hebt en het gebouw afsluiten. Neem 1 desinfectie doekje mee waarmee je de klink een laatste keer kunt schoonmaken.
 • Afval in afvalbak .
 • Zodra alles opgeborgen is en iedereen het veld en gebouw heeft verlaten de klinken van de deuren met een desinfectiedoekje afnemen.
 • Maak onderling met je team afspraken over de uit te voeren taken!
 • In de kantine en op het terras is het verplicht een registratie bron en contactonderzoek in te vullen ( ook voor Jeugd)

Sporters

 • Neem je eigen bidon mee om uit te drinken. Bidons niet met elkaar delen.
 • Kom zoveel als mogelijk in sportkleding naar de accommodatie. De kleedkamers zijn beperkt geopend i.v.m. de 1,5 mtr.
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, Coco’s en bestuursleden.
 • 18+ spelers / speelsters moeten buiten de wedstrijd/training 1,5 meter afstand houden tot elkaar en alle andere personen.
 • Laat sporters van 18+ tijdens inlopen en warming-ups de 1,5 meter afstand houden.
 • Geen handen schudden.
 • Was na de training/wedstrijd thuis goed je handen 20 sec. 

Teambesprekingen

 • Probeer deze zoveel mogelijk buiten te houden of in de kantine (bestuurskamer is voor het gehele team geen optie i.v.m. de 1,5 mtr
 • Verzoek alle teambesprekingen vóór vertrek bij de thuislocatie te houden. Een andere mogelijkheid is voorafgaand op het veld.

 Ouders/toeschouwers

 • Als ouder/toeschouwer heb je weer toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training/wedstrijd. Houdt ten alle tijden 1,5 meter afstand.
 • De zijdes van de dug-outs zijn gereserveerd voor reservespelers/ speelsters en coaches.
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers/coaches, Coco’s en bestuursleden.

Reizen

 • Ga zoveel mogelijk per fiets naar sportlocaties.
 • Probeer het aantal personen in een auto laag te houden en reis zoveel mogelijk alleen.
 • Personen van 13+ maken tijdens het reizen in een auto bij voorkeur gebruik van een mondkapje.
 • Indien je het samen reizen onprettig vindt, schroom dan niet en maak het kenbaar bij leiding/ Bestuur

Bij wie moet ik als speler of ouder zijn?

Bij vragen kunnen spelers en/of ouders contact opnemen met de leiding van het betreffende team. De teambegeleiding kan zo nodig contact opnemen met bestuursleden RKVV Hegelsom.

Kijk voor vragen naar de protocollen van de KNVB/ NOC-NSF/ RIVM , deze zijn leidend en volgen wij ook op.