Begin december wordt de contributie geïnd voor seizoen 2020/2021. Dit doen we met een automatische incasso. De contributie is ten opzichte van vorig seizoen met circa 2% verhoogd. Dit is nodig om de stijgende kosten te kunnen dekken. Naast de contributie krijgen we nog financiële steun van onze trouwe sponsoren en diverse subsidies.

Mochten er mede door deze bijzondere tijd problemen zijn met de inning of andere vragen neem dan gerust contact met me op. Bij voorkeur per e-mail penningmeester@vvhegelsom.nl of per telefoon na 18:00 op 06-10185232.

Met sportieve groet,

Mark Joppe

Penningmeester