Hegelsom 15 December 2020

Beste Leden

Gisteren hebben we van de Minister-President een nieuwe lijst van maatregelen te horen gekregen die de maatschappij hard raakt, maar die gezien de zorgwekkende aantal besmettingen en de druk op de zorg helaas weer nodig zijn. De ernst van de situatie werd nogmaals duidelijk uitgelegd, en de nadruk ligt vooral op het beperken van het aantal contacten en contactmomenten.

Naast dat dit voor iedereen persoonlijk gevolgen heeft, heeft dit ook gevolgen voor onze vereniging.
Binnen sporten is niet meer toegestaan, buiten sporten mag nog wel maar niet in teamverband.

Gezien het bovenstaande is het bestuur van mening dat we de oproep om contactmomenten te verminderen niet moeten negeren, en is het besluit genomen om alle trainingen te annuleren.

Naast de ernst van de situatie speelt ook de winterperiode waarin we zitten hierbij een rol, het is nat, koud en vaak ook te glad op het sportveld.

We begrijpen dat dit besluit, naast alle andere beperkingen die de overheid ons oplegt, ingrijpend is, maar we kunnen en willen nu geen risico’s nemen.

We hopen dat iedereen gezond blijft, en dat we na 19 januari weer kunnen gaan sporten in teamverband.

Na de volgende persconferentie (verwacht 12 januari) zullen we weer bekijken hoe de regelgeving ( via de RIVM / KNVB) er qua voetbal voor staat, en in welke vorm sporten dan hopelijk weer mogelijk is.

Namens bestuur VV Hegelsom