De afgelopen periode was onze kantine het decor voor de avondcursus ‘Pedagogisch handelen’.

Een grote groep jeugdtrainers heeft zich 4 avonden laten bijscholen met een mooi certificaat als resultaat.

De komende periode wordt de cursus in de praktijk gebracht.

De jeugdtrainers krijgen hierbij begeleiding in hun reguliere wekelijkse trainingen.