Het jaar 2020 had voor VV Hegelsom in het teken moeten staan van een grootse viering van het 75-jarig bestaan. Door de welbekende reden COVID-19 moesten alle jubileumactiviteiten worden afgeblazen. Natuurlijk namen wij ons voor om deze simpelweg één jaar vooruit te schuiven. Vooral wat betreft het geplande jubileumweekend begin september, hoopten wij dat dit in 2021 alsnog gevierd zou kunnen worden.
Helaas… momenteel moeten wij vaststellen dat de vooruitzichten niet gunstig zijn. De kans dat een dergelijk evenement in september a.s. wel doorgang kan vinden, is erg klein. De noodzakelijke voorbereidingen die in de eerste helft van dit jaar zouden moeten plaatsvinden, kunnen bovendien nu niet opgepakt worden door de betrokken vrijwilligers. Dit betekent helaas dat de viering van het 75-jarig bestaan in de oorspronkelijk geplande vorm, niet zal doorgaan.
Wat dan wel? Ten eerste hopen wij in de loop van dit jaar toch nog een feestelijk tintje te kunnen geven aan verschillende activiteiten; zodra deze mogelijkheden zich weer voor gaan doen, zullen wij daarop inspringen. Ten tweede nemen wij ons nu alvast voor om bij het 80-jarig jubileum in 2025 alsnog groots uit te pakken!
Laten we nu echter vooral hopen dat we met zijn allen weer zo snel mogelijk het veld op mogen om te voetballen en wedstrijden te bezoeken!