De voetbalclub heeft de afgelopen weken verschillende lichtmasten vervangen. Hiermee zijn een aantal oude lichtmasten beschikbaar gekomen. Leden van de club die hier interesse in hebben, kunnen deze gratis afhalen.

Het betreft twee lichtmasten van 14 meter hoog. Geïnteresseerden kunnen zich melden via de secretaris:

secretaris@vvhegelsom.nl

 

Noot: Na 01 juni zullen de masten als oud-ijzer weggegooid worden.