VV Hegelsom hecht grote waarde aan de gezondheid van haar leden. Het snel kunnen handelen bij noodsituaties draagt daar aan bij. Daarom organiseert de club wederom 2 herhalingssessies van de AED- en reanimatie cursus op

* 26 september 2018

* 10 oktober 2018

Deelname is kosteloos. Interesse? Opgave (o.v.v. Naam en voorkeursdatum) via Elma Wagemans, vrijwilligerszaken@vvhegelsom.nl

Let op:
*Deelname alleen voor leden van VV Hegelsom;
*Het gaat om een herhalingscursus. Enige vorm van bewijs van deelname aan basiscursus is vereist;
*De beschikbaarheid is beperkt. Vol=vol;
*Leden die hebben deelgenomen aan de door de voetbalclub geïnitieerde basiscursus krijgen voorrang op overige aanmelders.