DOE DAG

V.V.HEGELSOM

ZATERDAG 28 MAART 2020
TIJD:9.00-13.00U.
LOCATIE:SPORTPARK WlENES

Graag willen wij jullie uitnodigen voor onze Doedag!

Iedereen is van harte welkom om op deze dag een aantal
uurtjes mee te komen helpen.

Vele handen maken licht werk dus we hopen op een goede opkomst.

Mochten er nog vragen zijn kunt u contact op nemen met
Elma Reintjes vrijwilligerszaken©vvhegelsom,nl.