Medio december wordt de contributie geïnd voor seizoen 2019/2020. Dit doen we met een automatische incasso. De contributie is ten opzichte van vorig seizoen met circa 2% verhoogd.
Dit is nodig om de stijgende kosten te kunnen dekken. Naast de contributie krijgen we nog financiële steun van onze trouwe sponsoren en diverse subsidies.
Mochten er problemen zijn met de inning of andere vragen neem dan gerust contact op, bij voorkeur per e-mail penningmeester@vvhegelsom.nl.

Met sportieve groet,
Mark Joppe
Penningmeester